Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
58.6

 

Juni 2017
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)laat over juni wederom een sterke toename van de bedrijfsactiviteiten in de industrie zien. De PMI kwam uit op 58.6 (mei: 56.5), het hoogste niveau in 74 maanden(NB: een waarde > 50 duidt op groei ten opzichte van voorgaande maand)! Alles wijst er op dat bedrijven die de laatste jaren in een sterke supply chain hebben geinvesteerd nu op hun concurrenten gaan uitlopen. Hoe zit dat? De industrie groeit nu al 4 jaar maand na maand. Oorzaken zijn de nog steeds sterke export (die nu ook vanuit Midden Europa aantrekt) en de opleving van de Nederlandse economie. Beide factoren leiden tot hogere productievolumes en een toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers. Omdat de industrie meer dan 70% uitbesteedt, leidt dit ook tot veel meer werk voor toeleveranciers. Deze kunnen het werk geleidelijk aan niet meer aan gezien de sterk oplopende levertijden (levertijd index nam af naar 35.9, hetgeen wijst op verdere verslechtering van levertijden). Reden waarom toeleveranciers moeten kiezen voor wie zij hun productiecapaciteit zullen inzetten. Dat zullen in het algemeen die afnemers zijn die fors in de relatie met hun toeleveranciers hebben geinvesteerd. Professioneel ketenmanagement gaat nu zijn effecten hebben! En die industriele bedrijven toelaten de groei bij te houden ten koste van concurrenten die hun leveranciers zwaar onder druk hebben gezet. Omdat de inkoopprijsinflatie beperkt blijft, zullen deze ketenregisseurs langer van de huidige marktgroei kunnen profiteren. Het beeld voor de nabije toekomst ziet er goed uit. Ik verhoog mijn rapportcijfer naar 8.1.

Showing records 11 - 13 of 13.

YouTube Videos Out Now!

Bored to read stuff? See my new 15 VIDEOS discussing key concepts of Purchasing and Supply Chain Management. Most of these are taken from my textbook and are available now. Want to have a view? Go to the special CollegeTourPurchasing VIDEOS section for the link to my YouTube Channel. These videos may help you as a purchasing professional to convince your Board to invest in professional purchasing, it may help you as a teacher to teach class for your students and may help you as a student to prepare for your exams. Look forward to learn your ideas and suggestions to improve this series of videos.

The Value Chain Shift', 2014
Recently our co-authored booklet on 'The Value Chain Shift' was published. This booklet contains the results of a two year research project conducted by IMD, Lausanne. Topics studied were:
  • Measuring corporations' cost and contribution to society
  • Managing resource scarcities
  • Scale and speed: traditional versus emerging market firms
  • Optimizing IT-enabled processes and systems in the value chain: differentiation versus harmonization
  • The organizational design shift
  • How speed affects risks, opportunities and new business models in value chains
  • CSR: moving from compliance to value creation in supply chain relationships
For this 2-year research project I acted as co-research director. Interested in a copy of this booklet? Send me an e-mail! arjan@arjanvanweele.com.
New 'International Contracting'
This book, about international contracting and contract management, is written from the angle of the contractor and discussed from an international perspective. It comments on real-life cases, taken from various kinds of projects: infrastructural works (roads, bridges, tunnels, rail roads), wind- and sunfarms, oil and gas installations, such as platforms, pipe lines, power generating works, and large buildings.  The book is structured around the contracting cycle.
Chapters include dealing with the role of the contractor in international contracting, the tender process, landing and negotiating the contract, types of contract, problems that may occur during project execution, project delivery, and handling guarantee claims. Written primarily for business practitioners operating in the international contracting industry, the title assumes that the reader will have a basic understanding and knowledge of theories related to project management, construction engineering, business law and economics.  Though not an academic book, due to its unique blend of practitioners' insight and academic theory, it can be taught in courses at institutes at the master level. As most engineers are going to deal with contracts, this book is specifically recommended for engineering programs both at the graduate and postgraduate level. Lawyers will find the book useful to understand the business context in which their customers and/or colleagues work.
 
For a review of the book click here
 

Page: Previous  1 2

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015