Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
62.2

 

Gaat de NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)zichzelf overtreffen na de ongekende recordwaarde van november? Neen, dat niet, maar het scheelde weinig! Deze belangrijke index voor de industriële bedrijvigheid scoorde in december een waarde van 62.2, net iets lager dan de recordwaarde van 62.4 in november (een PMI waarde >50 duidt op toename van de industriele bedrijvigheid, een waarde < 50 op een afname). Conclusie: het groeitempo van de Nederlandse industrie is onverminderd hoog. De enige deel-index die wel een recordwaarde vertoonde was die van de werkgelegenheid. Deze index scoorde een niet eerder vertoonde waarde van 61.1. Dat duidt erop dat bedrijven in hoog tempo medewerkers aan het werven zijn om aan de aanhoudende vraag naar hun produkten te kunnen voldoen. Zowel uit het binnenland als het buitenland namen de orderportefeuilles verder toe. De produktiebedrijven kunnen de vraag niet bijbenen gezien de verder oplopende levertijden. De sterke inkoopprijsinflatie leidt tot een grote hamsterwoede: halffabrikaten en grondstoffen worden in grote volumes aangekocht om toekomstige produkties veilig te stellen en toekomstige prijsverhogingen te ondervangen. Natuurlijk leidt dit tot steeds sneller oplopende prijzen, omdat leveranciers niet in gelijke mate aan de vraag kunnen voldoen. En het buitenland laat zich ook niet onbetuigd: de PMI kwam in Duitsland in december uit op 63.3 (november 62.5)en die van Frankrijk op 59.3 (november 57.7). Ook vanuit deze landen is de vraag naar grondstoffen, halffabrikaten en technische componenten hoog. Toeleveranciers en gekwalificeerde medewerkers lijken op dit moment de belangrijkste bottleneck te zijn voor verdere groei in onze regio. Die bedrijven die de laatste jaren geinvesteerd hebben in goede relaties met gekwalificeerde leveranciers plukken daar nu de vruchten van. 2017 was een fantastisch jaar voor onze industrie en voor alle sectoren die op de kracht van de industrie konden meeliften. Gezien de overvolle orderportefeuilles begint 2018 goed. Ik verhoog daarom mijn rapportcijfer naar een 8,5.

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER
Here you can download some articles which were published over the past years. They have been arranged by type of publication and can be viewed by Acrobat Reader.
 

Scientific publications (A/B, refereed)

Sumo, R., Van Weele, A.J. Van der Valk, W. and Duijsgters, G, (2016), How Incomplete Contracts Foster Innovation in Inter-Organizational Relationships, European Management Journal
Sumo, R., Van Weele, A. J. , Van der Valk, W. and Duijsters, G. (2016), Using performance-based contracts to foster innovation in outsourced service delivery, Industrial Marketing Management, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.05.029
Fostering incremental and radical innovation through performance based contracting in buyer-seller relationships (2016),International Journal of Operations and Production Management
Sjoerdsma, M. and Van Weele, A.J., (2015), Managing supplier relationships in a new product development context, Journal of Purchasing and Supply Management, Volume 21, p. 192-203
Romero, H.L., Dijkman, R.M. , Grefen, P.W.P.J., Van Weele, A.J., (2015), ‘Factors that Determine the Extent of Business Process Standardization and the Subsequent Effect on Business Performance, Business & Information Systems Engineering, August 2015, Volume 57, Issue 4, pp 261-270
Van Weele, A.J. and van Raaij, E.M. (2014), The Future of Purchasing and Supply Management Research: About Relevance and Rigor, Journal of Supply Chain Management, Volume 50, Number 1, pp. 56-72
Driedonks, B.A., Gevers., J.P.M. and Van Weele, A.J. (2014), Success Factors for Sourcing Teams: How to Foster Sourcing Team Effectiveness, European Management Journal, Volume 32, pp. 288-304
Vries, J.J.A.P. de, Schepers, J.J.L., Weele, A.J. van & Valk, W. van der (2014). When do they care to share? : how manufacturers make contracted service partners share knowledge. Industrial Marketing Management, Vol 43, pp. 1225-1235
Kibbeling, M.I., Bij, H. van der, Van Weele, A.J., (2013), Market Orientation and Innovativeness in Supply Chains:
Suppliers Impact on Customer Satisfaction, Journal of Product Innovation Management, Volume 30, Issue 3, pp. 500-515
Driedonks, B., Gevers, J. and Van Weele, A.J. (2010), Managing sourcing team effectiveness: the need for a team perspective in purchasing, Journal of Purchasing and Supply Management, Volume 16, Issue 2, June 2010, Pages 109-117, Special Issue of Best Papers of the 18th Annual IPSERA Conference 2009
Kibbeling, MI., Gelderman, C.J., Ulijn, J.M. Van Weele, A.J. and Calvi, R (2009), A Dutch-French Comparison of dependence and commitment in buyer-supplier relationships: a purchasing portfolio approach, International Journal of Business and Globalisation, Vol. 3., No. 4., pp. 353-370
Claassen, M.J.T., van Weele, A.J. and Van Raaij, E.M (2008), Performance outcomes and usccess factors of Vendor Managed Inventory (VMI), Supply Chain Management: An international Journal, Vol. 13, Number 6, pp. 406-414.
Echtelt, F.E.A., Wynstra, J.Y.F., Van Weele, A.J. and Duysters, G. (2008), Managing Supplier Involvement in New Product Development: a Multiple-Case Study, Journal of Product Innovation Management, Issue 25, pp. 180-201
Van Echtelt, F.E.A., Wynstra, J.Y.F., Van Weele, A.J. (2007), Strategic and Operational Management of Supplier Involvement in New Product Development: A Contingency Perspective, IEEE Transactions on Engineering Management, November, Vol. 54, Number 4, pp. 644-661
Lakemond, N., Berggren, Chr. And Van Weele, A.J. (2005), Coordinating supplier involvement in new product development projects: a differentiated typology, R&D Management, 36, 1, pp. 55-6
Gelderman, C.J. and Van Weele, A.J. (2005), Purchasing portfolio models: a critique and update, The Journal of Supply Chain Management, Summer, pp. 19-28
Rozemeijer, F.A. Van Weele, A.J. and Weggeman, M.(2003), Creating Corporate Advantage through Purchasing: Toward a Contingency Model, International Journal of Supply Chain Management, Winter, 2003, pp. 4-13
Gelderman, K. and Van Weele, A.J. (2003), Handling measurement issues and strategic directions in Kraljics purchasing portfolio model, Journal of Purchasing and Supply Management, 9, pp. 209-216
Gelderman, C.J. and Van Weele, A.J. (2002), Strategic Direction Through Purchasing Portfolio Management: A Case Study, Journal of Supply Chain Management, Spring, Volume 38, Number 2, pp. 30-37
Wynstra, F.W., Axelsson, B. and Van Weele, A.J. (2000), Driving and enabling factors for purchasing involvement in product development, European Journal of Purchasing and Supply Management, 6 (2000), pp. 129-141
Wynstra, J Y F, Weele, A J van, & Axelsson, B (1999): Purchasing involvement in product development. A framework, European Journal of Purchasing and Supply Management, 5, 3-4, pp. 129-141
Van Weele, A.J. and Rozemeijer, F. (1996), Revolution in Purchasing: Building Competitive Power Through Pro-Active Purchasing, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol.2, No.4, pp. 153-163

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015