Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
58.6

 

Juni 2017
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)laat over juni wederom een sterke toename van de bedrijfsactiviteiten in de industrie zien. De PMI kwam uit op 58.6 (mei: 56.5), het hoogste niveau in 74 maanden(NB: een waarde > 50 duidt op groei ten opzichte van voorgaande maand)! Alles wijst er op dat bedrijven die de laatste jaren in een sterke supply chain hebben geinvesteerd nu op hun concurrenten gaan uitlopen. Hoe zit dat? De industrie groeit nu al 4 jaar maand na maand. Oorzaken zijn de nog steeds sterke export (die nu ook vanuit Midden Europa aantrekt) en de opleving van de Nederlandse economie. Beide factoren leiden tot hogere productievolumes en een toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers. Omdat de industrie meer dan 70% uitbesteedt, leidt dit ook tot veel meer werk voor toeleveranciers. Deze kunnen het werk geleidelijk aan niet meer aan gezien de sterk oplopende levertijden (levertijd index nam af naar 35.9, hetgeen wijst op verdere verslechtering van levertijden). Reden waarom toeleveranciers moeten kiezen voor wie zij hun productiecapaciteit zullen inzetten. Dat zullen in het algemeen die afnemers zijn die fors in de relatie met hun toeleveranciers hebben geinvesteerd. Professioneel ketenmanagement gaat nu zijn effecten hebben! En die industriele bedrijven toelaten de groei bij te houden ten koste van concurrenten die hun leveranciers zwaar onder druk hebben gezet. Omdat de inkoopprijsinflatie beperkt blijft, zullen deze ketenregisseurs langer van de huidige marktgroei kunnen profiteren. Het beeld voor de nabije toekomst ziet er goed uit. Ik verhoog mijn rapportcijfer naar 8.1.

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER
Here you can download some articles which were published over the past years. They have been arranged by type of publication and can be viewed by Acrobat Reader.
 

Scientific publications (A/B, refereed)

Sumo, R., Van Weele, A.J. Van der Valk, W. and Duijsgters, G, (2016), How Incomplete Contracts Foster Innovation in Inter-Organizational Relationships, European Management Journal
Sumo, R., Van Weele, A. J. , Van der Valk, W. and Duijsters, G. (2016), Using performance-based contracts to foster innovation in outsourced service delivery, Industrial Marketing Management, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.05.029
Fostering incremental and radical innovation through performance based contracting in buyer-seller relationships (2016),International Journal of Operations and Production Management
Sjoerdsma, M. and Van Weele, A.J., (2015), Managing supplier relationships in a new product development context, Journal of Purchasing and Supply Management, Volume 21, p. 192-203
Romero, H.L., Dijkman, R.M. , Grefen, P.W.P.J., Van Weele, A.J., (2015), ‘Factors that Determine the Extent of Business Process Standardization and the Subsequent Effect on Business Performance, Business & Information Systems Engineering, August 2015, Volume 57, Issue 4, pp 261-270
Van Weele, A.J. and van Raaij, E.M. (2014), The Future of Purchasing and Supply Management Research: About Relevance and Rigor, Journal of Supply Chain Management, Volume 50, Number 1, pp. 56-72
Driedonks, B.A., Gevers., J.P.M. and Van Weele, A.J. (2014), Success Factors for Sourcing Teams: How to Foster Sourcing Team Effectiveness, European Management Journal, Volume 32, pp. 288-304
Vries, J.J.A.P. de, Schepers, J.J.L., Weele, A.J. van & Valk, W. van der (2014). When do they care to share? : how manufacturers make contracted service partners share knowledge. Industrial Marketing Management, Vol 43, pp. 1225-1235
Kibbeling, M.I., Bij, H. van der, Van Weele, A.J., (2013), Market Orientation and Innovativeness in Supply Chains:
Suppliers Impact on Customer Satisfaction, Journal of Product Innovation Management, Volume 30, Issue 3, pp. 500-515
Driedonks, B., Gevers, J. and Van Weele, A.J. (2010), Managing sourcing team effectiveness: the need for a team perspective in purchasing, Journal of Purchasing and Supply Management, Volume 16, Issue 2, June 2010, Pages 109-117, Special Issue of Best Papers of the 18th Annual IPSERA Conference 2009
Kibbeling, MI., Gelderman, C.J., Ulijn, J.M. Van Weele, A.J. and Calvi, R (2009), A Dutch-French Comparison of dependence and commitment in buyer-supplier relationships: a purchasing portfolio approach, International Journal of Business and Globalisation, Vol. 3., No. 4., pp. 353-370
Claassen, M.J.T., van Weele, A.J. and Van Raaij, E.M (2008), Performance outcomes and usccess factors of Vendor Managed Inventory (VMI), Supply Chain Management: An international Journal, Vol. 13, Number 6, pp. 406-414.
Echtelt, F.E.A., Wynstra, J.Y.F., Van Weele, A.J. and Duysters, G. (2008), Managing Supplier Involvement in New Product Development: a Multiple-Case Study, Journal of Product Innovation Management, Issue 25, pp. 180-201
Van Echtelt, F.E.A., Wynstra, J.Y.F., Van Weele, A.J. (2007), Strategic and Operational Management of Supplier Involvement in New Product Development: A Contingency Perspective, IEEE Transactions on Engineering Management, November, Vol. 54, Number 4, pp. 644-661
Lakemond, N., Berggren, Chr. And Van Weele, A.J. (2005), Coordinating supplier involvement in new product development projects: a differentiated typology, R&D Management, 36, 1, pp. 55-6
Gelderman, C.J. and Van Weele, A.J. (2005), Purchasing portfolio models: a critique and update, The Journal of Supply Chain Management, Summer, pp. 19-28
Rozemeijer, F.A. Van Weele, A.J. and Weggeman, M.(2003), Creating Corporate Advantage through Purchasing: Toward a Contingency Model, International Journal of Supply Chain Management, Winter, 2003, pp. 4-13
Gelderman, K. and Van Weele, A.J. (2003), Handling measurement issues and strategic directions in Kraljics purchasing portfolio model, Journal of Purchasing and Supply Management, 9, pp. 209-216
Gelderman, C.J. and Van Weele, A.J. (2002), Strategic Direction Through Purchasing Portfolio Management: A Case Study, Journal of Supply Chain Management, Spring, Volume 38, Number 2, pp. 30-37
Wynstra, F.W., Axelsson, B. and Van Weele, A.J. (2000), Driving and enabling factors for purchasing involvement in product development, European Journal of Purchasing and Supply Management, 6 (2000), pp. 129-141
Wynstra, J Y F, Weele, A J van, & Axelsson, B (1999): Purchasing involvement in product development. A framework, European Journal of Purchasing and Supply Management, 5, 3-4, pp. 129-141
Van Weele, A.J. and Rozemeijer, F. (1996), Revolution in Purchasing: Building Competitive Power Through Pro-Active Purchasing, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol.2, No.4, pp. 153-163

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015