Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
58.6

 

Juni 2017
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)laat over juni wederom een sterke toename van de bedrijfsactiviteiten in de industrie zien. De PMI kwam uit op 58.6 (mei: 56.5), het hoogste niveau in 74 maanden(NB: een waarde > 50 duidt op groei ten opzichte van voorgaande maand)! Alles wijst er op dat bedrijven die de laatste jaren in een sterke supply chain hebben geinvesteerd nu op hun concurrenten gaan uitlopen. Hoe zit dat? De industrie groeit nu al 4 jaar maand na maand. Oorzaken zijn de nog steeds sterke export (die nu ook vanuit Midden Europa aantrekt) en de opleving van de Nederlandse economie. Beide factoren leiden tot hogere productievolumes en een toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers. Omdat de industrie meer dan 70% uitbesteedt, leidt dit ook tot veel meer werk voor toeleveranciers. Deze kunnen het werk geleidelijk aan niet meer aan gezien de sterk oplopende levertijden (levertijd index nam af naar 35.9, hetgeen wijst op verdere verslechtering van levertijden). Reden waarom toeleveranciers moeten kiezen voor wie zij hun productiecapaciteit zullen inzetten. Dat zullen in het algemeen die afnemers zijn die fors in de relatie met hun toeleveranciers hebben geinvesteerd. Professioneel ketenmanagement gaat nu zijn effecten hebben! En die industriele bedrijven toelaten de groei bij te houden ten koste van concurrenten die hun leveranciers zwaar onder druk hebben gezet. Omdat de inkoopprijsinflatie beperkt blijft, zullen deze ketenregisseurs langer van de huidige marktgroei kunnen profiteren. Het beeld voor de nabije toekomst ziet er goed uit. Ik verhoog mijn rapportcijfer naar 8.1.

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER
Here you can download some articles which were published over the past years. They have been arranged by type of publication and can be viewed by Acrobat Reader.
 

Conference papers (refereed)

Okulov, A. and Van Weele, A.J. (2016), Relationship Governance Impact on Outcomes in Buyer-Seller Relationships, Proceedings 25th IPSERA Conference, Dortmund, 20-23rd March 2016, Working Paper nr. 13 , pp.21
Bothof, D. and Van Weele, A.J. (2016), Supplier Involvement by SMEs, Proceedings 25th IPSERA Conference, Dortmund, 20-23rd March 2016, Working Paper nr.44 , pp.8
Van Poucke, E. Matthijssens, P. and Van Weele, A.J. (2015), Value Creation and Supply Risk Reduction in Sourcing Projects: Effects of Purchasing Involvement and Pro-Active Market Orientation, Working Paper No. 19, IPSERA Conference Proceedings, March 29th-April 1st, Free University of Amsterdam, Amsterdam
Van Vught, R. and Van Weele, A.J. (2015), Managing Supply Chain Relationships in Construction Industry: Compete or Collaborate, Working Paper No. 22, IPSERA Conference Proceedings, March 29th-April 1st, Free University of Amsterdam, Amsterdam
Sjoerdsma, M. and Van Weele, A.J. (2014), Managing Supplier Relationships in a New Product Development Context, IPSERA Conference, working paper, University of South Africa, Pretoria, April 14-16th, 19 pp.
Van Poucke, E. , Matthijssens, P. and van Weele, A.J. (2014), The interrelationship between Purchasing Maturity, Internal Customer Satisfaction and Purchasing Performance: an Empirical Study, IPSERA Conference, working paper, Universityof South Africa, Pretoria, 16-18th April, 13 pp.
Sumo, R., Van der Valk, W. , Van Weele, A.J. and Bode, Chr. (2014), Fostering Incremental and Radical Innovation through Performance Based Contracting in Inter-Organizational Relationships, IPSERA Conference, working paper, University of South Africa, Pretoria, 16-18th April, 19 pp
Sumo, R. , Van der Valk, W. and van Weele, A.J. (2013), Use and Effects of Incomplete Contracts in Fostering innovation: Two Cases of Performance Based Contracts, IPSERA Conference, Nantes, April, 17 pp.
Sumo, R.A., Valk, W. and Weele, A.J. van (2012), Performance-based contracting as an enabler of innovation, Conference paper, IPSERA, Naples, April.
Veenvliet, H., Weele, A.J. van, and valk, W. van der (2012), Sustainable Hazardous Substances Management in the Supply Chain, IPSERA Proceedings, Conference paper, Naples, April
Kibbeling, M.I., Valk, W. van der, Weele, A.J. van (2011), Implementing Socially Responsible Purchasing: An Evolution Model, Academy of Management, Conference paper, August 2011
Kibbeling, M.I., Van der Valk, W. and Van Weele, A.J. (2011), Implementing Socially Responsible Purchasing: An Evolution Model, Conference Paper, Academy of Management, August, 37 pp.
Prize winning paper IPSERA Conference: Best academic paper for business practitioners. Kibbeling, M.I, Van der Bij, H., Van Weele, A.J. en Di Benedetto, A.C, CSR orientation as a guiding principle for innovativeness: a supply chain perspective, 19th IPSERA Conference, Lappeenranta, Finland, 17-19th May, 2010, Conference Proceedings, pp.250-269.
Driedonks, B.A., Gevers, J.M.P., Jellinek, M, Van Weele, A.J., Towards an holistic view on team performance: when other determine team success, 19th IPSERA Conference, Lappeenranta, Finland, 17-19th May, 2010, Conference Proceedings, pp. 628-648.
Claassen, M.J.T., Van Weele, A.J., Raaij, E.M. van, (2007), An empirical study into performance outcomes and success factors of vendor managed inventory from a buyers perspective, Proceedings 16th Annual IPSERA Conference, Hilton Bath City, Bath, United Kingdom, 1-4th april, 16th Volume, pp. 223-238.
Van Weele, A.J. and Rozemeijer, F.R (2007), Facing the Corporate Sourcing Challenge, 92nd Annual International Supply Management Conference, Institute for Supply Management, May 6-9th 2007, Las Vegas, Nevada
Kibbeling, M.I., Van Weele, A.J., Calvi, R., Van Raaij, E.M. & Ulijn, J.M., 2006. 'What Does a Purchasing Portfolio Mean in a Different Culture? A Dutch-French Comparison of Differentiated Purchasing Portfolio Strategies', in: Croom, S. (ed.), Creating and Managing Value in Supply Networks, Proceedings of the 15th IPSERA Conference, San Diego, California, April 6-8.
Lardenoije, E.J.H., Van Raaij, E.M. and Van Weele, A.J. (2005), Peformance management models and purchasing: relevance still lost, in Calvi, R. and Merminod,N., Researches in purchasing and supply management, Proceedings of the 14th IPSERA Conference, Archamps, France, pp. 687-697
Rozemeijer, F.A. and Van Weele, A.J. (2005), Making the most of corporate purchasing: understanding organizational behaviour, in Calvi, R. and Merminod,N., Researches in purchasing and supply management, Proceedings of the 14th IPSERA Conference, Archamps, France, pp. 893-903

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015