Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
62.2

 

Gaat de NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)zichzelf overtreffen na de ongekende recordwaarde van november? Neen, dat niet, maar het scheelde weinig! Deze belangrijke index voor de industriële bedrijvigheid scoorde in december een waarde van 62.2, net iets lager dan de recordwaarde van 62.4 in november (een PMI waarde >50 duidt op toename van de industriele bedrijvigheid, een waarde < 50 op een afname). Conclusie: het groeitempo van de Nederlandse industrie is onverminderd hoog. De enige deel-index die wel een recordwaarde vertoonde was die van de werkgelegenheid. Deze index scoorde een niet eerder vertoonde waarde van 61.1. Dat duidt erop dat bedrijven in hoog tempo medewerkers aan het werven zijn om aan de aanhoudende vraag naar hun produkten te kunnen voldoen. Zowel uit het binnenland als het buitenland namen de orderportefeuilles verder toe. De produktiebedrijven kunnen de vraag niet bijbenen gezien de verder oplopende levertijden. De sterke inkoopprijsinflatie leidt tot een grote hamsterwoede: halffabrikaten en grondstoffen worden in grote volumes aangekocht om toekomstige produkties veilig te stellen en toekomstige prijsverhogingen te ondervangen. Natuurlijk leidt dit tot steeds sneller oplopende prijzen, omdat leveranciers niet in gelijke mate aan de vraag kunnen voldoen. En het buitenland laat zich ook niet onbetuigd: de PMI kwam in Duitsland in december uit op 63.3 (november 62.5)en die van Frankrijk op 59.3 (november 57.7). Ook vanuit deze landen is de vraag naar grondstoffen, halffabrikaten en technische componenten hoog. Toeleveranciers en gekwalificeerde medewerkers lijken op dit moment de belangrijkste bottleneck te zijn voor verdere groei in onze regio. Die bedrijven die de laatste jaren geinvesteerd hebben in goede relaties met gekwalificeerde leveranciers plukken daar nu de vruchten van. 2017 was een fantastisch jaar voor onze industrie en voor alle sectoren die op de kracht van de industrie konden meeliften. Gezien de overvolle orderportefeuilles begint 2018 goed. Ik verhoog daarom mijn rapportcijfer naar een 8,5.

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER
Here you can download some articles which were published over the past years. They have been arranged by type of publication and can be viewed by Acrobat Reader.
 

Conference papers (refereed)

Okulov, A. and Van Weele, A.J. (2016), Relationship Governance Impact on Outcomes in Buyer-Seller Relationships, Proceedings 25th IPSERA Conference, Dortmund, 20-23rd March 2016, Working Paper nr. 13 , pp.21
Bothof, D. and Van Weele, A.J. (2016), Supplier Involvement by SMEs, Proceedings 25th IPSERA Conference, Dortmund, 20-23rd March 2016, Working Paper nr.44 , pp.8
Van Poucke, E. Matthijssens, P. and Van Weele, A.J. (2015), Value Creation and Supply Risk Reduction in Sourcing Projects: Effects of Purchasing Involvement and Pro-Active Market Orientation, Working Paper No. 19, IPSERA Conference Proceedings, March 29th-April 1st, Free University of Amsterdam, Amsterdam
Van Vught, R. and Van Weele, A.J. (2015), Managing Supply Chain Relationships in Construction Industry: Compete or Collaborate, Working Paper No. 22, IPSERA Conference Proceedings, March 29th-April 1st, Free University of Amsterdam, Amsterdam
Sjoerdsma, M. and Van Weele, A.J. (2014), Managing Supplier Relationships in a New Product Development Context, IPSERA Conference, working paper, University of South Africa, Pretoria, April 14-16th, 19 pp.
Van Poucke, E. , Matthijssens, P. and van Weele, A.J. (2014), The interrelationship between Purchasing Maturity, Internal Customer Satisfaction and Purchasing Performance: an Empirical Study, IPSERA Conference, working paper, Universityof South Africa, Pretoria, 16-18th April, 13 pp.
Sumo, R., Van der Valk, W. , Van Weele, A.J. and Bode, Chr. (2014), Fostering Incremental and Radical Innovation through Performance Based Contracting in Inter-Organizational Relationships, IPSERA Conference, working paper, University of South Africa, Pretoria, 16-18th April, 19 pp
Sumo, R. , Van der Valk, W. and van Weele, A.J. (2013), Use and Effects of Incomplete Contracts in Fostering innovation: Two Cases of Performance Based Contracts, IPSERA Conference, Nantes, April, 17 pp.
Sumo, R.A., Valk, W. and Weele, A.J. van (2012), Performance-based contracting as an enabler of innovation, Conference paper, IPSERA, Naples, April.
Veenvliet, H., Weele, A.J. van, and valk, W. van der (2012), Sustainable Hazardous Substances Management in the Supply Chain, IPSERA Proceedings, Conference paper, Naples, April
Kibbeling, M.I., Valk, W. van der, Weele, A.J. van (2011), Implementing Socially Responsible Purchasing: An Evolution Model, Academy of Management, Conference paper, August 2011
Kibbeling, M.I., Van der Valk, W. and Van Weele, A.J. (2011), Implementing Socially Responsible Purchasing: An Evolution Model, Conference Paper, Academy of Management, August, 37 pp.
Prize winning paper IPSERA Conference: Best academic paper for business practitioners. Kibbeling, M.I, Van der Bij, H., Van Weele, A.J. en Di Benedetto, A.C, CSR orientation as a guiding principle for innovativeness: a supply chain perspective, 19th IPSERA Conference, Lappeenranta, Finland, 17-19th May, 2010, Conference Proceedings, pp.250-269.
Driedonks, B.A., Gevers, J.M.P., Jellinek, M, Van Weele, A.J., Towards an holistic view on team performance: when other determine team success, 19th IPSERA Conference, Lappeenranta, Finland, 17-19th May, 2010, Conference Proceedings, pp. 628-648.
Claassen, M.J.T., Van Weele, A.J., Raaij, E.M. van, (2007), An empirical study into performance outcomes and success factors of vendor managed inventory from a buyers perspective, Proceedings 16th Annual IPSERA Conference, Hilton Bath City, Bath, United Kingdom, 1-4th april, 16th Volume, pp. 223-238.
Van Weele, A.J. and Rozemeijer, F.R (2007), Facing the Corporate Sourcing Challenge, 92nd Annual International Supply Management Conference, Institute for Supply Management, May 6-9th 2007, Las Vegas, Nevada
Kibbeling, M.I., Van Weele, A.J., Calvi, R., Van Raaij, E.M. & Ulijn, J.M., 2006. 'What Does a Purchasing Portfolio Mean in a Different Culture? A Dutch-French Comparison of Differentiated Purchasing Portfolio Strategies', in: Croom, S. (ed.), Creating and Managing Value in Supply Networks, Proceedings of the 15th IPSERA Conference, San Diego, California, April 6-8.
Lardenoije, E.J.H., Van Raaij, E.M. and Van Weele, A.J. (2005), Peformance management models and purchasing: relevance still lost, in Calvi, R. and Merminod,N., Researches in purchasing and supply management, Proceedings of the 14th IPSERA Conference, Archamps, France, pp. 687-697
Rozemeijer, F.A. and Van Weele, A.J. (2005), Making the most of corporate purchasing: understanding organizational behaviour, in Calvi, R. and Merminod,N., Researches in purchasing and supply management, Proceedings of the 14th IPSERA Conference, Archamps, France, pp. 893-903

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015