Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
58.6

 

Juni 2017
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)laat over juni wederom een sterke toename van de bedrijfsactiviteiten in de industrie zien. De PMI kwam uit op 58.6 (mei: 56.5), het hoogste niveau in 74 maanden(NB: een waarde > 50 duidt op groei ten opzichte van voorgaande maand)! Alles wijst er op dat bedrijven die de laatste jaren in een sterke supply chain hebben geinvesteerd nu op hun concurrenten gaan uitlopen. Hoe zit dat? De industrie groeit nu al 4 jaar maand na maand. Oorzaken zijn de nog steeds sterke export (die nu ook vanuit Midden Europa aantrekt) en de opleving van de Nederlandse economie. Beide factoren leiden tot hogere productievolumes en een toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers. Omdat de industrie meer dan 70% uitbesteedt, leidt dit ook tot veel meer werk voor toeleveranciers. Deze kunnen het werk geleidelijk aan niet meer aan gezien de sterk oplopende levertijden (levertijd index nam af naar 35.9, hetgeen wijst op verdere verslechtering van levertijden). Reden waarom toeleveranciers moeten kiezen voor wie zij hun productiecapaciteit zullen inzetten. Dat zullen in het algemeen die afnemers zijn die fors in de relatie met hun toeleveranciers hebben geinvesteerd. Professioneel ketenmanagement gaat nu zijn effecten hebben! En die industriele bedrijven toelaten de groei bij te houden ten koste van concurrenten die hun leveranciers zwaar onder druk hebben gezet. Omdat de inkoopprijsinflatie beperkt blijft, zullen deze ketenregisseurs langer van de huidige marktgroei kunnen profiteren. Het beeld voor de nabije toekomst ziet er goed uit. Ik verhoog mijn rapportcijfer naar 8.1.

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER

Here, you can download powerpoint files related to three of our textbooks, including
'Purchasing and Supply Chain Management' (1st edition, Swedish (2012)),
'Purchasing and Supply Chain Management' (5th edition, English)(2009)) and
'Inkoop in Strategisch Perspectief' (6th edition, Dutch)(2008))

 

PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, STUDENTTLITTERATUR, 1ST EDITION (2012)(AVAILABLE)


 

Sharing these presentations would not have been possible without the support of Studenttlitteratur (publisher) and Mr. Thomas Steiner (editor and translator). We are both parties grateful for the excellent teamwork on our special, Swedish edition (see Books section).

 

SECTION 1 CORE CONCEPTS

Kapitel 1              Inköps roll i värdekedjan download

Kapitel 2              Köpbeteende i industrin: beslutsfattande vid inköp download

Kapitel 3              Inköpsstyrning  download

Kapitel 4              Inköp och facilities management (FM) download

Kapitel 5              Att köpa företagstjänster download

Kapitel 6              Offentlig upphandling download

Kapitel 7              Marknadsstrukturer och leverantörsanalys download

 

SECTION 2 STRATEGY AND PLANNING

Kapitel 8              Outsourcing och riskhantering download

Kapitel 9              Inköps- och affärsstrategi download

Kapitel 10            Kategoristyrd sourcing: en väg till bättre leverantörsresultat download

Kapitel 11            Inköp, innovation och kvalitetsledning download

Kapitel 12            Inköp, logistik och supply chain management download

Kapitel 13            Inköpsavdelningens: organisation och struktur download

Kapitel 14            Mätning och styrning av inköpsresultat download

 

SECTION 3 IMPLEMENTATION

Kapitel 15            Förberedelser för partnerskap med leverantörer: kostnads-metoder och tekniker download

Kapitel 16            Inköp och inköpsledarskap inom detaljhandeln download

Kapitel 17            Inköp, företagens sociala ansvar och etik download

 

PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, CENGAGE LEARNING, 5TH EDITION (2010)
 


 

SECTION 1 CORE CONCEPTS

Chapter 1  The role of purchasing in the value chain download

Chapter 2  Industrial buying behavior: decisionmaking in purchasing download

Chapter 3  The purchasing management process download

Chapter 4  Purchasing and facilities management download

Chapter 5  Buying business services download

Chapter 6  Public procurement download

Chapter 7  Market structures and supply market research download


SECTION 2 STRATEGY AND PLANNING

Chapter 8  Outsourcing and risk management download

Chapter 9  Purchasing and business strategy download

Chapter 10  Category sourcing: getting better resuls from suppliers download

Chapter 11  Purchasing, innovation and quality management download

Chapter 12  Purchasing, logistics and supply chain management download

Chapter 13  Organization and structure of purchasing download

Chapter 14  Performance measurement and governance download


SECTION 3 IMPLEMENTATION

Chapter 15  Preparing for partnership with suppliers: cost approaches and techniques download

Chapter 16  Buying and supply management in retail download

Chapter 17  Purchasing, corporate social responsibility and ethics download

 

INKOOP IN STRATEGISCH PERSPECTIEF, KLUWER, 6TH (2008)
 


 

DEEL 1 ANALYSE

Hoofdstuk 1 Inkoop als schakel in de voortbrengingsketen download

Hoofdstuk 2 Inkoopprocessen: struktuur en besluitvorming download

Hoofdstuk 3 Het inkoopmanagementproces download

Hoofdstuk 4 Facility management en inkoop download

Hoofdstuk 5 Inkoop van zakelijke dienstverlening download

Hoofdstuk 6 Public Procurement download

Hoofdstuk 7 Marktvormen en inkoopmarktonderzoek download

 

DEEL 2 STRATEGIE EN PLANNING

Hoofdstuk 8 Uitbesteding en risicomanagement download

Hoofdstuk 9 Inkoopbeleid en ondernemingsstrategie download

Hoofdstuk 10 Ontwikkelen van inkoop- en sourcingstrategieën download

Hoofdstuk 11 Inkoop, ontwikkeling en kwaliteitszorg download

Hoofdstuk 12 Inkoop, logistiek en supply chain management download

Hoofdstuk 13 Struktuur en organisatie van inkoop download

Hoofdstuk 14 Pretatiemeting in inkoop download

 

DEEL 3 PRAKTIJK

Hoofdstuk 15 Leveranciersbeoordeling en -ontwikkeling download

Hoofdstuk 16 Inkoop en supply chain management in retail download

Hoofdstuk 17 Duurzaam inkopen, ethiek en integriteit download

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015