Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
58.6

 

Juni 2017
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)laat over juni wederom een sterke toename van de bedrijfsactiviteiten in de industrie zien. De PMI kwam uit op 58.6 (mei: 56.5), het hoogste niveau in 74 maanden(NB: een waarde > 50 duidt op groei ten opzichte van voorgaande maand)! Alles wijst er op dat bedrijven die de laatste jaren in een sterke supply chain hebben geinvesteerd nu op hun concurrenten gaan uitlopen. Hoe zit dat? De industrie groeit nu al 4 jaar maand na maand. Oorzaken zijn de nog steeds sterke export (die nu ook vanuit Midden Europa aantrekt) en de opleving van de Nederlandse economie. Beide factoren leiden tot hogere productievolumes en een toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers. Omdat de industrie meer dan 70% uitbesteedt, leidt dit ook tot veel meer werk voor toeleveranciers. Deze kunnen het werk geleidelijk aan niet meer aan gezien de sterk oplopende levertijden (levertijd index nam af naar 35.9, hetgeen wijst op verdere verslechtering van levertijden). Reden waarom toeleveranciers moeten kiezen voor wie zij hun productiecapaciteit zullen inzetten. Dat zullen in het algemeen die afnemers zijn die fors in de relatie met hun toeleveranciers hebben geinvesteerd. Professioneel ketenmanagement gaat nu zijn effecten hebben! En die industriele bedrijven toelaten de groei bij te houden ten koste van concurrenten die hun leveranciers zwaar onder druk hebben gezet. Omdat de inkoopprijsinflatie beperkt blijft, zullen deze ketenregisseurs langer van de huidige marktgroei kunnen profiteren. Het beeld voor de nabije toekomst ziet er goed uit. Ik verhoog mijn rapportcijfer naar 8.1.

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER

Effects of perceptual distance between clients and contractors on complex projects outcomes

 

PhD research by Christian van der Krift (h.c.j.v.d.krift@tue.nl) and Arjan van Weele (a.j.v.weele@tue.nl)

 

Interested? Check this video (English): https://youtu.be/dcA0r1vWwEo

 

 

 

Why do many complex projects fail? Why are project managers in construction industry and IT not able to deliver projects within budget and within schedule, and more importantly, without complaints of users and other stakeholders?

Examples of failing projects in the Netherlands are abundant: the Amsterdam metro, the Fyra high-speed train, the Maasvlakte-Vaanplein, the Roertunnel, the Betuwe lijn. In all projects, professional organizations and people were employed, were guided by detailed project instructions and guidelines. Nevertheless, they failed to deliver due to a bad understanding and dysfunctional relationship between client and (sub)contractors!


These observations were the motivation to start this study. Today, projects are without exception executed with external contractors and service providers, who are connected and managed by clients using complex contracts. In case of difficulties, project parties review their contracts and check what has been agreed upon. Often, disputes arise that need to be settled before court.


Realizing complex projects requires a multidisciplinary approach, where many parties and disciplines need to work together. Apart from contractual governance, relational governance seems to be a crucial factor in accomplishing project results. Relational governance is all about how to foster trust, commitment and information exchange among parties. In order to solve issues of information asymmetry among parties, goal alignment and project identification needs to take place. 

 

This study is aimed at analyzing the effects of differences in perception between clients and their contractors on the relational governance and project outcomes. The research includes analyzing the perspectives of both project managers and their contractors in complex projects. For this project we have developed an advanced though straightforward instrument: the perceptionmeter.

 

Are you interested to participate in our research? Please have a look at the video (available in English and Dutch, see below), visit www.perceptiemeter.nl (Dutch) or www.perceptionmeter.com (English) and if needed contact one of our researchers.

 

Video (English): https://youtu.be/dcA0r1vWwEo

Video (Dutch): https://youtu.be/-VbOuSNSTx0

 

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015