Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
62.2

 

Gaat de NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)zichzelf overtreffen na de ongekende recordwaarde van november? Neen, dat niet, maar het scheelde weinig! Deze belangrijke index voor de industriële bedrijvigheid scoorde in december een waarde van 62.2, net iets lager dan de recordwaarde van 62.4 in november (een PMI waarde >50 duidt op toename van de industriele bedrijvigheid, een waarde < 50 op een afname). Conclusie: het groeitempo van de Nederlandse industrie is onverminderd hoog. De enige deel-index die wel een recordwaarde vertoonde was die van de werkgelegenheid. Deze index scoorde een niet eerder vertoonde waarde van 61.1. Dat duidt erop dat bedrijven in hoog tempo medewerkers aan het werven zijn om aan de aanhoudende vraag naar hun produkten te kunnen voldoen. Zowel uit het binnenland als het buitenland namen de orderportefeuilles verder toe. De produktiebedrijven kunnen de vraag niet bijbenen gezien de verder oplopende levertijden. De sterke inkoopprijsinflatie leidt tot een grote hamsterwoede: halffabrikaten en grondstoffen worden in grote volumes aangekocht om toekomstige produkties veilig te stellen en toekomstige prijsverhogingen te ondervangen. Natuurlijk leidt dit tot steeds sneller oplopende prijzen, omdat leveranciers niet in gelijke mate aan de vraag kunnen voldoen. En het buitenland laat zich ook niet onbetuigd: de PMI kwam in Duitsland in december uit op 63.3 (november 62.5)en die van Frankrijk op 59.3 (november 57.7). Ook vanuit deze landen is de vraag naar grondstoffen, halffabrikaten en technische componenten hoog. Toeleveranciers en gekwalificeerde medewerkers lijken op dit moment de belangrijkste bottleneck te zijn voor verdere groei in onze regio. Die bedrijven die de laatste jaren geinvesteerd hebben in goede relaties met gekwalificeerde leveranciers plukken daar nu de vruchten van. 2017 was een fantastisch jaar voor onze industrie en voor alle sectoren die op de kracht van de industrie konden meeliften. Gezien de overvolle orderportefeuilles begint 2018 goed. Ik verhoog daarom mijn rapportcijfer naar een 8,5.

BLOG | October 10 2016 - 00:10 >

Waarom CFOs hun visie op inkoop moeten veranderen
CFOs staan met hun korte termijn focus op winstmaximalisatie en werkkapitaal vermindering innovaties in inkoop in de weg. CFOs moeten waardecreatie centraal stellen. read more
TWITTER

Effects of perceptual distance between clients and contractors on complex projects outcomes

 

PhD research by Christian van der Krift (h.c.j.v.d.krift@tue.nl) and Arjan van Weele (a.j.v.weele@tue.nl)

 

Interested? Check this video (English): https://youtu.be/dcA0r1vWwEo

 

 

 

Why do many complex projects fail? Why are project managers in construction industry and IT not able to deliver projects within budget and within schedule, and more importantly, without complaints of users and other stakeholders?

Examples of failing projects in the Netherlands are abundant: the Amsterdam metro, the Fyra high-speed train, the Maasvlakte-Vaanplein, the Roertunnel, the Betuwe lijn. In all projects, professional organizations and people were employed, were guided by detailed project instructions and guidelines. Nevertheless, they failed to deliver due to a bad understanding and dysfunctional relationship between client and (sub)contractors!


These observations were the motivation to start this study. Today, projects are without exception executed with external contractors and service providers, who are connected and managed by clients using complex contracts. In case of difficulties, project parties review their contracts and check what has been agreed upon. Often, disputes arise that need to be settled before court.


Realizing complex projects requires a multidisciplinary approach, where many parties and disciplines need to work together. Apart from contractual governance, relational governance seems to be a crucial factor in accomplishing project results. Relational governance is all about how to foster trust, commitment and information exchange among parties. In order to solve issues of information asymmetry among parties, goal alignment and project identification needs to take place. 

 

This study is aimed at analyzing the effects of differences in perception between clients and their contractors on the relational governance and project outcomes. The research includes analyzing the perspectives of both project managers and their contractors in complex projects. For this project we have developed an advanced though straightforward instrument: the perceptionmeter.

 

Are you interested to participate in our research? Please have a look at the video (available in English and Dutch, see below), visit www.perceptiemeter.nl (Dutch) or www.perceptionmeter.com (English) and if needed contact one of our researchers.

 

Video (English): https://youtu.be/dcA0r1vWwEo

Video (Dutch): https://youtu.be/-VbOuSNSTx0

 

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015