Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
62.2

 

Gaat de NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)zichzelf overtreffen na de ongekende recordwaarde van november? Neen, dat niet, maar het scheelde weinig! Deze belangrijke index voor de industriële bedrijvigheid scoorde in december een waarde van 62.2, net iets lager dan de recordwaarde van 62.4 in november (een PMI waarde >50 duidt op toename van de industriele bedrijvigheid, een waarde < 50 op een afname). Conclusie: het groeitempo van de Nederlandse industrie is onverminderd hoog. De enige deel-index die wel een recordwaarde vertoonde was die van de werkgelegenheid. Deze index scoorde een niet eerder vertoonde waarde van 61.1. Dat duidt erop dat bedrijven in hoog tempo medewerkers aan het werven zijn om aan de aanhoudende vraag naar hun produkten te kunnen voldoen. Zowel uit het binnenland als het buitenland namen de orderportefeuilles verder toe. De produktiebedrijven kunnen de vraag niet bijbenen gezien de verder oplopende levertijden. De sterke inkoopprijsinflatie leidt tot een grote hamsterwoede: halffabrikaten en grondstoffen worden in grote volumes aangekocht om toekomstige produkties veilig te stellen en toekomstige prijsverhogingen te ondervangen. Natuurlijk leidt dit tot steeds sneller oplopende prijzen, omdat leveranciers niet in gelijke mate aan de vraag kunnen voldoen. En het buitenland laat zich ook niet onbetuigd: de PMI kwam in Duitsland in december uit op 63.3 (november 62.5)en die van Frankrijk op 59.3 (november 57.7). Ook vanuit deze landen is de vraag naar grondstoffen, halffabrikaten en technische componenten hoog. Toeleveranciers en gekwalificeerde medewerkers lijken op dit moment de belangrijkste bottleneck te zijn voor verdere groei in onze regio. Die bedrijven die de laatste jaren geinvesteerd hebben in goede relaties met gekwalificeerde leveranciers plukken daar nu de vruchten van. 2017 was een fantastisch jaar voor onze industrie en voor alle sectoren die op de kracht van de industrie konden meeliften. Gezien de overvolle orderportefeuilles begint 2018 goed. Ik verhoog daarom mijn rapportcijfer naar een 8,5.

BLOG

August 13 2014 00:00

Export motor voor industrie

 

 

Het gaat geleidelijk minder slecht met de industrie. Dit stelt inkoophoogleraar Arjan van Weele naar aanleiding van de inkoopmanagersindex van december 2012. Die liet met een waarde van 49.6 een lichte verbetering zien ten opzichte van november toen de PMI op 48.2 uitkwam.


Opgaande lijn
De index zit al zes maanden in een opgaande lijn. Volgens Van Weele fungeert de nog steeds toenemende exportvolumes als motor voor de industrie. Hij signaleert dat de stijgende exportvolumes zorgen voor compensatie van het nog steeds afnemende binnenlandse ordervolume en handhaving van de huidige productievolumes. Daardoor draait de industrie nog steeds heel aardig, stelt hij.

Van Weeles’ kanttekening daarbij is dat met name producenten van consumptie- en investeringsgoederen daarvan profiteren. De bezetting van hun machinepark is beter dan die van fabrikanten van halffabrikaten.

 

Aantrekken binnenlandse vraag
De hoogleraar ziet nog geen herstel. Hij verwijst daarvoor onder meer naar de forse inkoopprijsinflatie die nu al meer dan vier maanden aanhoudt en zich vertaalt in hogere verkoopprijzen. ‘Een en ander houdt ondernemers waakzaam’, aldus Van Weele op de website van de NEVI (zie artikel) . ‘Deze waakzaamheid komt tot uitdrukking in een voorzichtig voorraadbeleid en werkgelegenheidsbeleid. Waar mogelijk bouwt men arbeidsplaatsen af.’

 

Kwakkelen
Het blijft nog even kwakkelen in Nederland, is zijn conclusie. ‘Het wachten is op het aantrekken van de binnenlandse vraag.’

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015