Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
58.6

 

Juni 2017
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)laat over juni wederom een sterke toename van de bedrijfsactiviteiten in de industrie zien. De PMI kwam uit op 58.6 (mei: 56.5), het hoogste niveau in 74 maanden(NB: een waarde > 50 duidt op groei ten opzichte van voorgaande maand)! Alles wijst er op dat bedrijven die de laatste jaren in een sterke supply chain hebben geinvesteerd nu op hun concurrenten gaan uitlopen. Hoe zit dat? De industrie groeit nu al 4 jaar maand na maand. Oorzaken zijn de nog steeds sterke export (die nu ook vanuit Midden Europa aantrekt) en de opleving van de Nederlandse economie. Beide factoren leiden tot hogere productievolumes en een toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers. Omdat de industrie meer dan 70% uitbesteedt, leidt dit ook tot veel meer werk voor toeleveranciers. Deze kunnen het werk geleidelijk aan niet meer aan gezien de sterk oplopende levertijden (levertijd index nam af naar 35.9, hetgeen wijst op verdere verslechtering van levertijden). Reden waarom toeleveranciers moeten kiezen voor wie zij hun productiecapaciteit zullen inzetten. Dat zullen in het algemeen die afnemers zijn die fors in de relatie met hun toeleveranciers hebben geinvesteerd. Professioneel ketenmanagement gaat nu zijn effecten hebben! En die industriele bedrijven toelaten de groei bij te houden ten koste van concurrenten die hun leveranciers zwaar onder druk hebben gezet. Omdat de inkoopprijsinflatie beperkt blijft, zullen deze ketenregisseurs langer van de huidige marktgroei kunnen profiteren. Het beeld voor de nabije toekomst ziet er goed uit. Ik verhoog mijn rapportcijfer naar 8.1.

BLOG

August 13 2014 00:00

Export motor voor industrie

 

 

Het gaat geleidelijk minder slecht met de industrie. Dit stelt inkoophoogleraar Arjan van Weele naar aanleiding van de inkoopmanagersindex van december 2012. Die liet met een waarde van 49.6 een lichte verbetering zien ten opzichte van november toen de PMI op 48.2 uitkwam.


Opgaande lijn
De index zit al zes maanden in een opgaande lijn. Volgens Van Weele fungeert de nog steeds toenemende exportvolumes als motor voor de industrie. Hij signaleert dat de stijgende exportvolumes zorgen voor compensatie van het nog steeds afnemende binnenlandse ordervolume en handhaving van de huidige productievolumes. Daardoor draait de industrie nog steeds heel aardig, stelt hij.

Van Weeles’ kanttekening daarbij is dat met name producenten van consumptie- en investeringsgoederen daarvan profiteren. De bezetting van hun machinepark is beter dan die van fabrikanten van halffabrikaten.

 

Aantrekken binnenlandse vraag
De hoogleraar ziet nog geen herstel. Hij verwijst daarvoor onder meer naar de forse inkoopprijsinflatie die nu al meer dan vier maanden aanhoudt en zich vertaalt in hogere verkoopprijzen. ‘Een en ander houdt ondernemers waakzaam’, aldus Van Weele op de website van de NEVI (zie artikel) . ‘Deze waakzaamheid komt tot uitdrukking in een voorzichtig voorraadbeleid en werkgelegenheidsbeleid. Waar mogelijk bouwt men arbeidsplaatsen af.’

 

Kwakkelen
Het blijft nog even kwakkelen in Nederland, is zijn conclusie. ‘Het wachten is op het aantrekken van de binnenlandse vraag.’

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015