Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
62.5

 

De Purchasing Managers’ Index voor de Eurozone kwam in januari uit op een gedurende twaalf jaar ongekend niveau van 58.6. De Europese industrie registreerde een waarde van 59.6, terwijl de Europese dienstensector uitkwam op 56.6. Deed de Nederlandse industrie het nu beter of slechter dan de Eurozone? Het verlossende antwoord luidt op grond van de laatste NEVI PMI rapportage: beter! Het verse record van december 2017 werd gebroken met een waarde van 62.5 (een PMI waarde >50 duidt op toename van de industriele bedrijvigheid ten opzichte van voorgaande maand, een waarde < 50 op een afname). Het beeld van de voorgaande maanden is ongewijzigd: de sterke vraag naar Nederlandse produkten houdt aan (mn apparaten en machines) vanuit zowel binnen- als buitenland. De sterk toenemende vraag naar produkten voor de bouw versterkt deze trend. De industrie kan de vraag niet aan gezien de sterk toenemende vraag naar (geschoold) personeel (werkgelegenheidsindex: 62.6) en de sterk oplopende levertijden bij leveranciers. Inkopers anticiperen op verdere prijsstijgingen en dekken hun materiaalbehoeften voor langere perioden in. De inkoopprijsstijgingen zijn gezien de hoge waarde van de inkoopprijsindex (73.3) fors. En deze worden uiteraard doorberekend in hogere verkoopprijzen. Het perspectief voor de industrie, en daarmee ook voor alle daarmee samenhangende toeleverende sectoren, is zonder meer goed te noemen. Niettemin zal de sterke prijsinflatie toekomstige groei gaan afremmen. Wanneer dat zal inzetten is op dit moment nog niet te voorzien. En hoe doet de dienstensector in Nederland het? Daar valt op grond van de NEVI PMI helaas niets te zeggen. Deze is beperkt tot de industriele bedrijvigheid. Hoog tijd om hier verandering in te brengen, zodat we ons ook op dit punt met Europa kunnen meten! Ik handhaaf mijn rapportcijfer op 8,5.

BLOG

December 12 2015 00:00

Kaalslag inkoop in de zorg

 

 

Kaalslag inkoop

Vandaag wederom in het nieuws: taxibedrijven kunnen met gehandicapten vervoer geen cent meer verdienen. Veel bedrijven zijn al omgevallen. Andere zullen volgen. In de thuiszorg is het niet anders. TSN staat met 11.000 medewerkers op omvallen omdat men tegen de tarieven die men door verzekeraars betaald krijgt niet rendabel kan werken. Oorzaak: de kaalslag inkoop die domineert binnen de burelen van de grote verzekeraars. Inkopers die zich niets aantrekken van kostprijzen en marges, maar alleen oog hebben voor de besparingen die zij in opdracht van hun CFO moeten realiseren. De mensen voor wie zijn inkopen staan in de kou. Net als de leveranciers. 

Niet functionerende zorg triades

Inkoopmacht in verkeerde handen is een gevaarlijk, maatschappij ontwrichtend wapen. De oorzaak van de problematiek is gelegen in het niet functioneren van de zogenaamde inkooptriade: verzekeraar-leverancier-verzekerde/client. De triade zit als volgt in elkaar: de client betaalt premie aan de verzekeraar. De verzekeraar contracteert de leverancier. De leverancier levert diensten aan de client. Een eenvoudig model dat men in de inkoopwereld veel tegenkomt. Dit model werkt alleen als aan een heel belangrijke conditie is voldaan: nl dat de verzekeraar afgerekend wordt op de kwaliteit van de dienstverlening die aan de verzekerde wordt geleverd. Dat is in de praktijk niet het geval. De kwaliteit van dienstverlening van de dienstverlener aan de verzekerde wordt niet gemeten, de leverancier wordt (ondanks de wettelijke verplichting voor de overheid EMVI toe te passen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)) primair geselecteerd op prijs en niet beoordeeld op zijn prestaties, en de inkoper van de verzekeraar wordt primair aangestuurd door zijn CFO die jaar na jaar harde inkoopbesparingen wil zien. Er is met andere woorden geen enkele 'alignment' van de driehoeksverhouding. In dit soort gevallen hebben de zwakste partijen in de triade het nakijken.

Deze triade problematiek doet zich ook voor binnen de overheid. Voorbeelden: inkoop van schoonmaak, contractcatering, beveiliging, facilitaire diensten.

Focus op kwaliteit

Deze hier geschetste situatie verschilt niet wezenlijk van de machtige concernafdelingen die de afgelopen jaren binnen de multinationals zijn opgezet. Met een heel groot verschil: als de centrale inkoopafdelingen hun business leaders en interne klanten niet goed bedienen worden zij ontmanteld en gaat de inkoop weer terug naar de business. Als inkopers binnen deze bedrijven hun baan als concern inkoper willen behouden doen zij er goed aan heel goed te luisteren naar de behoeften en wensen van hun interne klanten! Dat mechanisme is bij de inkoop van zorg geheel afwezig. Inkopers van zorg ic de verzekeraars worden niet afgestraft voor een inkoopbeleid dat kaalslag voor hun clienten oplevert. Omdat de markt van zorgverzekeraars een oligopolie is is het voor verzekerden lood om oud ijzer bij wie men zich verzekert. De verzekerde heeft het nakijken.

Het wordt hoog tijd dat verzekeraars worden afgerekend op de kwaliteit van de inkoop van de zorg die zij inkopen. Een oud Japans gezegde luidt: 'If you focus on cost, you will drive out quality...if you focus on quality you will drive out cost'. Het wordt hoog tijd dat verzekeraars deze wijsheid ter harte nemen!

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015