Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
58.6

 

Juni 2017
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)laat over juni wederom een sterke toename van de bedrijfsactiviteiten in de industrie zien. De PMI kwam uit op 58.6 (mei: 56.5), het hoogste niveau in 74 maanden(NB: een waarde > 50 duidt op groei ten opzichte van voorgaande maand)! Alles wijst er op dat bedrijven die de laatste jaren in een sterke supply chain hebben geinvesteerd nu op hun concurrenten gaan uitlopen. Hoe zit dat? De industrie groeit nu al 4 jaar maand na maand. Oorzaken zijn de nog steeds sterke export (die nu ook vanuit Midden Europa aantrekt) en de opleving van de Nederlandse economie. Beide factoren leiden tot hogere productievolumes en een toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers. Omdat de industrie meer dan 70% uitbesteedt, leidt dit ook tot veel meer werk voor toeleveranciers. Deze kunnen het werk geleidelijk aan niet meer aan gezien de sterk oplopende levertijden (levertijd index nam af naar 35.9, hetgeen wijst op verdere verslechtering van levertijden). Reden waarom toeleveranciers moeten kiezen voor wie zij hun productiecapaciteit zullen inzetten. Dat zullen in het algemeen die afnemers zijn die fors in de relatie met hun toeleveranciers hebben geinvesteerd. Professioneel ketenmanagement gaat nu zijn effecten hebben! En die industriele bedrijven toelaten de groei bij te houden ten koste van concurrenten die hun leveranciers zwaar onder druk hebben gezet. Omdat de inkoopprijsinflatie beperkt blijft, zullen deze ketenregisseurs langer van de huidige marktgroei kunnen profiteren. Het beeld voor de nabije toekomst ziet er goed uit. Ik verhoog mijn rapportcijfer naar 8.1.

BLOG

December 12 2015 00:00

Kaalslag inkoop in de zorg

 

 

Kaalslag inkoop

Vandaag wederom in het nieuws: taxibedrijven kunnen met gehandicapten vervoer geen cent meer verdienen. Veel bedrijven zijn al omgevallen. Andere zullen volgen. In de thuiszorg is het niet anders. TSN staat met 11.000 medewerkers op omvallen omdat men tegen de tarieven die men door verzekeraars betaald krijgt niet rendabel kan werken. Oorzaak: de kaalslag inkoop die domineert binnen de burelen van de grote verzekeraars. Inkopers die zich niets aantrekken van kostprijzen en marges, maar alleen oog hebben voor de besparingen die zij in opdracht van hun CFO moeten realiseren. De mensen voor wie zijn inkopen staan in de kou. Net als de leveranciers. 

Niet functionerende zorg triades

Inkoopmacht in verkeerde handen is een gevaarlijk, maatschappij ontwrichtend wapen. De oorzaak van de problematiek is gelegen in het niet functioneren van de zogenaamde inkooptriade: verzekeraar-leverancier-verzekerde/client. De triade zit als volgt in elkaar: de client betaalt premie aan de verzekeraar. De verzekeraar contracteert de leverancier. De leverancier levert diensten aan de client. Een eenvoudig model dat men in de inkoopwereld veel tegenkomt. Dit model werkt alleen als aan een heel belangrijke conditie is voldaan: nl dat de verzekeraar afgerekend wordt op de kwaliteit van de dienstverlening die aan de verzekerde wordt geleverd. Dat is in de praktijk niet het geval. De kwaliteit van dienstverlening van de dienstverlener aan de verzekerde wordt niet gemeten, de leverancier wordt (ondanks de wettelijke verplichting voor de overheid EMVI toe te passen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)) primair geselecteerd op prijs en niet beoordeeld op zijn prestaties, en de inkoper van de verzekeraar wordt primair aangestuurd door zijn CFO die jaar na jaar harde inkoopbesparingen wil zien. Er is met andere woorden geen enkele 'alignment' van de driehoeksverhouding. In dit soort gevallen hebben de zwakste partijen in de triade het nakijken.

Deze triade problematiek doet zich ook voor binnen de overheid. Voorbeelden: inkoop van schoonmaak, contractcatering, beveiliging, facilitaire diensten.

Focus op kwaliteit

Deze hier geschetste situatie verschilt niet wezenlijk van de machtige concernafdelingen die de afgelopen jaren binnen de multinationals zijn opgezet. Met een heel groot verschil: als de centrale inkoopafdelingen hun business leaders en interne klanten niet goed bedienen worden zij ontmanteld en gaat de inkoop weer terug naar de business. Als inkopers binnen deze bedrijven hun baan als concern inkoper willen behouden doen zij er goed aan heel goed te luisteren naar de behoeften en wensen van hun interne klanten! Dat mechanisme is bij de inkoop van zorg geheel afwezig. Inkopers van zorg ic de verzekeraars worden niet afgestraft voor een inkoopbeleid dat kaalslag voor hun clienten oplevert. Omdat de markt van zorgverzekeraars een oligopolie is is het voor verzekerden lood om oud ijzer bij wie men zich verzekert. De verzekerde heeft het nakijken.

Het wordt hoog tijd dat verzekeraars worden afgerekend op de kwaliteit van de inkoop van de zorg die zij inkopen. Een oud Japans gezegde luidt: 'If you focus on cost, you will drive out quality...if you focus on quality you will drive out cost'. Het wordt hoog tijd dat verzekeraars deze wijsheid ter harte nemen!

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015