Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
62.2

 

Gaat de NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)zichzelf overtreffen na de ongekende recordwaarde van november? Neen, dat niet, maar het scheelde weinig! Deze belangrijke index voor de industriële bedrijvigheid scoorde in december een waarde van 62.2, net iets lager dan de recordwaarde van 62.4 in november (een PMI waarde >50 duidt op toename van de industriele bedrijvigheid, een waarde < 50 op een afname). Conclusie: het groeitempo van de Nederlandse industrie is onverminderd hoog. De enige deel-index die wel een recordwaarde vertoonde was die van de werkgelegenheid. Deze index scoorde een niet eerder vertoonde waarde van 61.1. Dat duidt erop dat bedrijven in hoog tempo medewerkers aan het werven zijn om aan de aanhoudende vraag naar hun produkten te kunnen voldoen. Zowel uit het binnenland als het buitenland namen de orderportefeuilles verder toe. De produktiebedrijven kunnen de vraag niet bijbenen gezien de verder oplopende levertijden. De sterke inkoopprijsinflatie leidt tot een grote hamsterwoede: halffabrikaten en grondstoffen worden in grote volumes aangekocht om toekomstige produkties veilig te stellen en toekomstige prijsverhogingen te ondervangen. Natuurlijk leidt dit tot steeds sneller oplopende prijzen, omdat leveranciers niet in gelijke mate aan de vraag kunnen voldoen. En het buitenland laat zich ook niet onbetuigd: de PMI kwam in Duitsland in december uit op 63.3 (november 62.5)en die van Frankrijk op 59.3 (november 57.7). Ook vanuit deze landen is de vraag naar grondstoffen, halffabrikaten en technische componenten hoog. Toeleveranciers en gekwalificeerde medewerkers lijken op dit moment de belangrijkste bottleneck te zijn voor verdere groei in onze regio. Die bedrijven die de laatste jaren geinvesteerd hebben in goede relaties met gekwalificeerde leveranciers plukken daar nu de vruchten van. 2017 was een fantastisch jaar voor onze industrie en voor alle sectoren die op de kracht van de industrie konden meeliften. Gezien de overvolle orderportefeuilles begint 2018 goed. Ik verhoog daarom mijn rapportcijfer naar een 8,5.

BLOG

February 16 2015 00:00

Leverancier failliet door wurgcontract overheid

 

 

Op 6 februari ging het regio taxibedrijf Willemsen de Koning failliet. Hierdoor kwamen 376 taxichauffeurs op straat te staan. Het vervoerscontract dat men met de provincie Gelderland had afgesloten leidde tot grote verliezen. Begin februari was het geld op. Als gevolg waren vele hulpbehoevende Gelderlander gedwongen thuis te blijven. Zij bleven verstoken van de voor hun noodzakelijke zorg.

Het contract was in het verleden zo maken wij uit de berichtgeving op openbaar aanbesteed. Om het contract te winnen bood Willemsen de Koning beneden de kostprijs aan. De provincie dacht hiermee een belangrijke inkoopbesparing binnen te halen. Deze wordt nu door de inzet van nood vervoer voor een deel teniet gedaan. Er zal nu opnieuw moeten worden aanbesteed.

De vraag is in hoeverre de overheid gehouden is tot controle op de door haar leveranciers en dienstverleners gehanteerde tarieven. Immers, in het regeringsbeleid is het werkgelegenheidsbeleid een belangrijke paragraaf. Overheidsopdrachten dienen tot meer banen te leiden. Overheidsopdrachten dienen niet, zoals wij op dit moment herhaaldelijk zien bij de aanbesteding van zorg, schoonmaak contracten, cateringcontracten en nu ook personenvervoer, de oorzaak te zijn van massale ontslagen. Marktwerking is prima, maar de maatschappelijke kosten die verband houden met dit type ontslagen lijkt een veelvoud van de behaalde inkoopbesparingen.  Het hanteren van EMVI criteria, inplaats van prijs als basis voor vergunning is een eerste stap. Maar wellicht zou de overheid op grond van haar eigen werkgelegenheidsbeleid controle moet uitoefenen op de door leveranciers en dienstverleners gehanteerde tarieven. Deze zouden tenminste moeten voldoen aan de vigerende CAO's en kostendekkend moeten zijn. 

De maatschappelijke rol die de overheid in onze samenleving vervult stelt grenzen aan haar optreden als commerciële partij. Het wordt tijd dat er een einde komt aan het op prijs gerichte overheidinkoopbeleid.

Ik geef mijn mening graag voor een betere. 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015