Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
58.6

 

Juni 2017
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)laat over juni wederom een sterke toename van de bedrijfsactiviteiten in de industrie zien. De PMI kwam uit op 58.6 (mei: 56.5), het hoogste niveau in 74 maanden(NB: een waarde > 50 duidt op groei ten opzichte van voorgaande maand)! Alles wijst er op dat bedrijven die de laatste jaren in een sterke supply chain hebben geinvesteerd nu op hun concurrenten gaan uitlopen. Hoe zit dat? De industrie groeit nu al 4 jaar maand na maand. Oorzaken zijn de nog steeds sterke export (die nu ook vanuit Midden Europa aantrekt) en de opleving van de Nederlandse economie. Beide factoren leiden tot hogere productievolumes en een toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers. Omdat de industrie meer dan 70% uitbesteedt, leidt dit ook tot veel meer werk voor toeleveranciers. Deze kunnen het werk geleidelijk aan niet meer aan gezien de sterk oplopende levertijden (levertijd index nam af naar 35.9, hetgeen wijst op verdere verslechtering van levertijden). Reden waarom toeleveranciers moeten kiezen voor wie zij hun productiecapaciteit zullen inzetten. Dat zullen in het algemeen die afnemers zijn die fors in de relatie met hun toeleveranciers hebben geinvesteerd. Professioneel ketenmanagement gaat nu zijn effecten hebben! En die industriele bedrijven toelaten de groei bij te houden ten koste van concurrenten die hun leveranciers zwaar onder druk hebben gezet. Omdat de inkoopprijsinflatie beperkt blijft, zullen deze ketenregisseurs langer van de huidige marktgroei kunnen profiteren. Het beeld voor de nabije toekomst ziet er goed uit. Ik verhoog mijn rapportcijfer naar 8.1.

BLOG

February 16 2015 00:00

Leverancier failliet door wurgcontract overheid

 

 

Op 6 februari ging het regio taxibedrijf Willemsen de Koning failliet. Hierdoor kwamen 376 taxichauffeurs op straat te staan. Het vervoerscontract dat men met de provincie Gelderland had afgesloten leidde tot grote verliezen. Begin februari was het geld op. Als gevolg waren vele hulpbehoevende Gelderlander gedwongen thuis te blijven. Zij bleven verstoken van de voor hun noodzakelijke zorg.

Het contract was in het verleden zo maken wij uit de berichtgeving op openbaar aanbesteed. Om het contract te winnen bood Willemsen de Koning beneden de kostprijs aan. De provincie dacht hiermee een belangrijke inkoopbesparing binnen te halen. Deze wordt nu door de inzet van nood vervoer voor een deel teniet gedaan. Er zal nu opnieuw moeten worden aanbesteed.

De vraag is in hoeverre de overheid gehouden is tot controle op de door haar leveranciers en dienstverleners gehanteerde tarieven. Immers, in het regeringsbeleid is het werkgelegenheidsbeleid een belangrijke paragraaf. Overheidsopdrachten dienen tot meer banen te leiden. Overheidsopdrachten dienen niet, zoals wij op dit moment herhaaldelijk zien bij de aanbesteding van zorg, schoonmaak contracten, cateringcontracten en nu ook personenvervoer, de oorzaak te zijn van massale ontslagen. Marktwerking is prima, maar de maatschappelijke kosten die verband houden met dit type ontslagen lijkt een veelvoud van de behaalde inkoopbesparingen.  Het hanteren van EMVI criteria, inplaats van prijs als basis voor vergunning is een eerste stap. Maar wellicht zou de overheid op grond van haar eigen werkgelegenheidsbeleid controle moet uitoefenen op de door leveranciers en dienstverleners gehanteerde tarieven. Deze zouden tenminste moeten voldoen aan de vigerende CAO's en kostendekkend moeten zijn. 

De maatschappelijke rol die de overheid in onze samenleving vervult stelt grenzen aan haar optreden als commerciële partij. Het wordt tijd dat er een einde komt aan het op prijs gerichte overheidinkoopbeleid.

Ik geef mijn mening graag voor een betere. 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015