Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
62.2

 

Gaat de NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)zichzelf overtreffen na de ongekende recordwaarde van november? Neen, dat niet, maar het scheelde weinig! Deze belangrijke index voor de industriële bedrijvigheid scoorde in december een waarde van 62.2, net iets lager dan de recordwaarde van 62.4 in november (een PMI waarde >50 duidt op toename van de industriele bedrijvigheid, een waarde < 50 op een afname). Conclusie: het groeitempo van de Nederlandse industrie is onverminderd hoog. De enige deel-index die wel een recordwaarde vertoonde was die van de werkgelegenheid. Deze index scoorde een niet eerder vertoonde waarde van 61.1. Dat duidt erop dat bedrijven in hoog tempo medewerkers aan het werven zijn om aan de aanhoudende vraag naar hun produkten te kunnen voldoen. Zowel uit het binnenland als het buitenland namen de orderportefeuilles verder toe. De produktiebedrijven kunnen de vraag niet bijbenen gezien de verder oplopende levertijden. De sterke inkoopprijsinflatie leidt tot een grote hamsterwoede: halffabrikaten en grondstoffen worden in grote volumes aangekocht om toekomstige produkties veilig te stellen en toekomstige prijsverhogingen te ondervangen. Natuurlijk leidt dit tot steeds sneller oplopende prijzen, omdat leveranciers niet in gelijke mate aan de vraag kunnen voldoen. En het buitenland laat zich ook niet onbetuigd: de PMI kwam in Duitsland in december uit op 63.3 (november 62.5)en die van Frankrijk op 59.3 (november 57.7). Ook vanuit deze landen is de vraag naar grondstoffen, halffabrikaten en technische componenten hoog. Toeleveranciers en gekwalificeerde medewerkers lijken op dit moment de belangrijkste bottleneck te zijn voor verdere groei in onze regio. Die bedrijven die de laatste jaren geinvesteerd hebben in goede relaties met gekwalificeerde leveranciers plukken daar nu de vruchten van. 2017 was een fantastisch jaar voor onze industrie en voor alle sectoren die op de kracht van de industrie konden meeliften. Gezien de overvolle orderportefeuilles begint 2018 goed. Ik verhoog daarom mijn rapportcijfer naar een 8,5.

Strategische Beschaffung: Grundlagen, Planung und Umsetzung eines integrierten Supply Management
publisher  Springer Gabler
authorArjan van Weele und Michael Essig
ISBN978-3-658-08490-5
year2017
  
Inkoop in Strategisch Perspectief: Shoppen voor Professionals
publisher  Vakmedianet, Alpen a/d Rijn
authorArjan van Weele, Jordie Van Berkel-Schoonen, Gert Walhof
ISBN978-946-215-518-3
year2017
  
Purchasing and Supply Chain Management
publisher  Cengage Learning, 56h revised edition, London
authorA.J. van Weele
ISBN978-1-4080-8846-3
year2014
  
International Contracting: Contract Management for Complex Contracts
publisher  Imperial College Press
authorJohn van der Puil and Arjan van Weele
ISBN978-1908979506
year2014
  
Satin Alma ve Tedarik Zinciri Yonetimi
publisher  Literatur
authorProf dr Arjan van Weele and Metic Canci
ISBN978-975-04-0668-3
year2014
  
Inköp och Supply Chain Management
publisher  Studenttlitteratur
authorprof. dr. Arjan van Weele
ISBN978-91-44-07427-6
year2012
  
Innkjøp og Supply Chain Management
publisher  NIMA (Norway)
authorprof. dr. Arjan van Weele
ISBN978-8292-509050
year2011
  
Waarde creeren in de keten
publisher  Technische Universiteit Eindhoven
authorM.Kibbeling en A.J. van Weele
ISBN
year2010
  
Inkoop in strategisch perspectief
publisher  Kluwer, 6st edition, Deventer
authorA.J. van Weele
ISBN978-90-13-05607-5
year2008
  
Grondslagen van Inkoopmanagement
publisher  Kluwer, 1st edition, Deventer
authorA.J. van Weele
ISBN978-90-13-04262-7
year2007
  
Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Planning and Practice
publisher  Thomson Learning Asia and Tsinghua University Press, Bejing (China)
authorA.J. van Weele
ISBN7-302-06104-1
year2003
  
Ondernemend Samenwerken: Ontwikkelen van concurrentiekracht in netwerken
publisher  Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
ISBN90-14-06-364-4
year1999
  
Dynamiek in commerciele relaties
publisher  F&G Publishing, Bunnik (The Netherlands)
authorH.W.C. van der Hart and A.J. van Weele
ISBN90-75432-10-0
year1997
  
Revolution in Purchasing: Building Competitive Power Through Pro-active Purchasing
publisher  Philips Electronics-Eindhoven University of Technology, Eindhoven (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
ISBN
year1996
  
De Winst van Uitbesteden
publisher  NEVAT/FME, Zoetermeer (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN
year1994
  
Handbook of Purchasing Management
publisher  Gower, London (Great Britain)
authorD. Farmer and A.J. van Weele
ISBN0-566-07397-8
year1994
  
Inkopen van Projekten
publisher  NEVI, 's-Gravenhage (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and M. Crijnen
ISBN
year1991
  
Ligt bij de Inkoop de Eerste Winst, intreerede Technische Universiteit Eindhoven
publisher  Samson Uitgeverij, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN
year1990
  
Purchasing Control: Performance Measurement and Evaluation of the Industrial Purchasing Function
publisher  Wolters-Noordhoff, Groningen (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN90-01-93911-0
year1984
  

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015