Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
58.6

 

Juni 2017
De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI)laat over juni wederom een sterke toename van de bedrijfsactiviteiten in de industrie zien. De PMI kwam uit op 58.6 (mei: 56.5), het hoogste niveau in 74 maanden(NB: een waarde > 50 duidt op groei ten opzichte van voorgaande maand)! Alles wijst er op dat bedrijven die de laatste jaren in een sterke supply chain hebben geinvesteerd nu op hun concurrenten gaan uitlopen. Hoe zit dat? De industrie groeit nu al 4 jaar maand na maand. Oorzaken zijn de nog steeds sterke export (die nu ook vanuit Midden Europa aantrekt) en de opleving van de Nederlandse economie. Beide factoren leiden tot hogere productievolumes en een toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers. Omdat de industrie meer dan 70% uitbesteedt, leidt dit ook tot veel meer werk voor toeleveranciers. Deze kunnen het werk geleidelijk aan niet meer aan gezien de sterk oplopende levertijden (levertijd index nam af naar 35.9, hetgeen wijst op verdere verslechtering van levertijden). Reden waarom toeleveranciers moeten kiezen voor wie zij hun productiecapaciteit zullen inzetten. Dat zullen in het algemeen die afnemers zijn die fors in de relatie met hun toeleveranciers hebben geinvesteerd. Professioneel ketenmanagement gaat nu zijn effecten hebben! En die industriele bedrijven toelaten de groei bij te houden ten koste van concurrenten die hun leveranciers zwaar onder druk hebben gezet. Omdat de inkoopprijsinflatie beperkt blijft, zullen deze ketenregisseurs langer van de huidige marktgroei kunnen profiteren. Het beeld voor de nabije toekomst ziet er goed uit. Ik verhoog mijn rapportcijfer naar 8.1.

Strategische Beschaffung: Grundlagen, Planung und Umsetzung eines integrierten Supply Management
publisher  Springer Gabler
authorArjan van Weele und Michael Essig
ISBN978-3-658-08490-5
year2017
  
Inkoop in Strategisch Perspectief: Shoppen voor Professionals
publisher  Vakmedianet, Alpen a/d Rijn
authorArjan van Weele, Jordie Van Berkel-Schoonen, Gert Walhof
ISBN978-946-215-518-3
year2017
  
Purchasing and Supply Chain Management
publisher  Cengage Learning, 56h revised edition, London
authorA.J. van Weele
ISBN978-1-4080-8846-3
year2014
  
International Contracting: Contract Management for Complex Contracts
publisher  Imperial College Press
authorJohn van der Puil and Arjan van Weele
ISBN978-1908979506
year2014
  
Satin Alma ve Tedarik Zinciri Yonetimi
publisher  Literatur
authorProf dr Arjan van Weele and Metic Canci
ISBN978-975-04-0668-3
year2014
  
Inköp och Supply Chain Management
publisher  Studenttlitteratur
authorprof. dr. Arjan van Weele
ISBN978-91-44-07427-6
year2012
  
Innkjøp og Supply Chain Management
publisher  NIMA (Norway)
authorprof. dr. Arjan van Weele
ISBN978-8292-509050
year2011
  
Waarde creeren in de keten
publisher  Technische Universiteit Eindhoven
authorM.Kibbeling en A.J. van Weele
ISBN
year2010
  
Inkoop in strategisch perspectief
publisher  Kluwer, 6st edition, Deventer
authorA.J. van Weele
ISBN978-90-13-05607-5
year2008
  
Grondslagen van Inkoopmanagement
publisher  Kluwer, 1st edition, Deventer
authorA.J. van Weele
ISBN978-90-13-04262-7
year2007
  
Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Planning and Practice
publisher  Thomson Learning Asia and Tsinghua University Press, Bejing (China)
authorA.J. van Weele
ISBN7-302-06104-1
year2003
  
Ondernemend Samenwerken: Ontwikkelen van concurrentiekracht in netwerken
publisher  Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
ISBN90-14-06-364-4
year1999
  
Dynamiek in commerciele relaties
publisher  F&G Publishing, Bunnik (The Netherlands)
authorH.W.C. van der Hart and A.J. van Weele
ISBN90-75432-10-0
year1997
  
Revolution in Purchasing: Building Competitive Power Through Pro-active Purchasing
publisher  Philips Electronics-Eindhoven University of Technology, Eindhoven (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and F.A. Rozemeijer
ISBN
year1996
  
De Winst van Uitbesteden
publisher  NEVAT/FME, Zoetermeer (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN
year1994
  
Handbook of Purchasing Management
publisher  Gower, London (Great Britain)
authorD. Farmer and A.J. van Weele
ISBN0-566-07397-8
year1994
  
Inkopen van Projekten
publisher  NEVI, 's-Gravenhage (The Netherlands)
authorA.J. van Weele and M. Crijnen
ISBN
year1991
  
Ligt bij de Inkoop de Eerste Winst, intreerede Technische Universiteit Eindhoven
publisher  Samson Uitgeverij, Alphen a/d Rijn (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN
year1990
  
Purchasing Control: Performance Measurement and Evaluation of the Industrial Purchasing Function
publisher  Wolters-Noordhoff, Groningen (The Netherlands)
authorA.J. van Weele
ISBN90-01-93911-0
year1984
  

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015